• +46 70 883 61 16
  • filip@finnvedenshrpartner.se
  • Finnvedens HR-partner

    Det ska vara lätt att göra rätt

Våra Tjänster

Finnvedens HR-partner är ett fullserviceföretag inom HR och vi erbjuder en rad olika tjänster där vi med utgångspunkt från just ert behov bestämmer upplägg och omfattning. Genom en hög tillgänglighet, ett flexibelt upplägg och ett långsiktigt tänk i så väl beslut som konsekvenser kan ni fokusera på affären och vi på de som genererar den.

HR INTERIM

För oss på Finnvedens HR-partner är Interim HR management mer än bara ett uppdrag. Finnvedens HR-partner erbjuder inom ramen för detta en rad olika lösningar. Under en kortare utvecklingsfas, vid en hastig och oväntad förändring eller vid tillfälliga behov är det både smidigt och mer kostnadseffektivt att använda tillfällig kompetens. För mindre och medelstora organisationer som saknar ekonomiska underlag att anställa en permanent HR-befattning på heltid finns möjligheten till ett så kallat abonnemangsavtal. Du som kund väljer då ett antal dagar per månad eller ett antal timmar per vecka då du behöver HR-kompetensen. Likaledes väljer du om du vill ha kompetensen på plats eller på distans.

REKRYTERING

Att anställa en ny medarbetare är ofta ett beslut som kan få konsekvenser för lång tid framöver och just därför är det så oerhört viktigt att det blir rätt. Finnvedens HR-partner erbjuder ett antal olika alternativ inom rekrytering och kan hjälpa er med hela eller utvalda delar av er process. Finnvedens HR-partner använder en standardiserad metod som består utav ett antal mindre delprocesser/moment. En traditionell rekrytering brukar ta mellan 8–12 veckor. Vi kan också hjälpa er att söka upp rätt kandidater. Det kan finnas flera skäl till att rekrytera på ett icke publikt sätt. Oftast beror det på att tillgången på kandidater är mycket liten eller att du som kund söker något mycket specifikt. Vi arbetar på ett diskret sätt där stor hänsyn tas till alla som berörs

BAKGRUNDSKONTROLL

Det är inte alltid vi får det vi ser. Inför ett anställningsbeslut, en befordran, ett samarbete, en affärsuppgörelse eller vid andra tillfällen då det är påkallat kan en bakgrundskontroll och ett andra oberoende utlåtande vara till hjälp. Grunden för de flesta av dessa tjänster utgörs av research kring vederbörandes personalia, ekonomi och förekomst i olika belastningsregister. Finns behovet kan du också köpa till tjänsten CV-verifiering, vilket innebär att Finnvedens HR-partner åtar sig att i detalj granska och verifiera de utbildningar, de erfarenheter och de meriter som vederbörande uppgett. Utlåtandet sammanställs skriftligt och lämnas till dig som kund vid uppdragets avslut.

MENTORSKAP

Är du företagsledare, VD, chef, ekonom, administratör, junior HR eller någon annan som ansvarar för företagets HR- och personalfrågor? Då är det sannolikt, och faktiskt inte särskilt konstigt, att du inte känner dig fullt trygg i dessa frågor. Finnvedens HR-partner erbjuder ett kundanpassat mentorskap. En mentor kan agera bollplank och expert samt gå in och stötta vid särskilt komplexa frågeställningar. Allt i syfte att den befattning som arbetar med detta på sikt ska kunna känna sig tillräckligt trygg i sin yrkesroll.

UTBILDNING

En utbildning kan vara skillnaden mellan att göra rätt och fel. Särskilt gäller det områden inom HR- och personalfrågor. En utbildning som planeras och genomförs av Finnvedens HR-partner stärker era chefer i sina respektive chefsroller. Är du chef ingår det i din roll att kunna arbetsrätt, arbetsmiljörätt, kollektivavtal, rehabilitering, lönebildning, medling/konflikthantering, anställningsvillkor/uppsägning/avsked och såklart en mängd andra saker. Finnvedens HR-partner kan skräddarsy en utbildning för dig som chef eller för din chefsgrupp/ledningsgrupp.

OMSTÄLLNING

Har du en medarbetare som har blivit eller riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist kan ni köpa en omställningslösning. En sådan insats kan också vara en del i en eventuell överenskommelse mellan dig som arbetsgivare och din medarbetare om att gå skilda vägar. I grundpaketet ingår fem till tio samtalssessioner där fokus ligger på yrkes- och/eller studievägledning. Målet är att tiden från nuvarande arbete till annan meningsfull sysselsättning ska bli så kort som möjligt.

KUNDCASE

Alfa Quality Moving AB

Interim HR-ansvarig i en internationell organisation. Uppdraget pågick två dagar per vecka under cirka fem månader i väntan på att ny HR-chef rekryterades.

BSV Arkitekter & Ingenjörer

HR-konsult på distans. Abonnemangsavtal om 12 timmar per månad. Stöttar framförallt administrativt och konsultativt inom arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor.

Ditt Café

HR-konsult. Abonnemangsavtal om två dagar/16 timmar per vecka. Stöttar företagsledningen med allt förekommande inom HR.  

Garantell AB

Mentor och bollplank åt befintlig HR-chef. Abonnemangsavtal om cirka fyra timmar per månad. På förhand bestämda träffar cirka 2–3 tillfällen per månad.

Wallstreet Image
Vill du komma i kontakt med oss?

Telefon

+46 70 883 61 16

E-post

filip@finnvedenshrpartner.se

Det ska vara lätt att göra rätt!

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.